6 Ιαν 2013

Σχόλιο στα ΘεοφάνειαΘεοφάνια. Η αποκάλυψη του Θεού. Η φανέρωση της αγιοτριαδικής κοινωνίας. Και συνάμα η αποκάλυψη του ανθρώπου. Ο Χριστός υποκλίνεται στον προφήτη και βαπτίζεται υπ’ αυτού, και η φωνή του Θεού τον αναδεικνύει ως τον μονογενή Υιό και Λόγο. Στο ψηφιδωτό της Βαπτίσεως στον Όσιο Λουκά Βοιωτίας, η τολμηρή απεικόνιση του Χριστού στην πλήρη γυμνότητά του ως ανθρώπου, μας οδηγεί με ρεαλισμό στην πραγματικότητα της θείας Ενανθρωπήσεως. Καμία θέση δεν έχει στην πίστη στο χαλκηδόνιο δόγμα, του τέλειου Θεού και τέλειου ανθρώπου, κανένας όψιμος ευσεβισμός. Αντίθετα, η μέγιστη ομορφιά βρίσκεται στον ρεαλισμό, καθώς η φύση, η κτίση, ο άνθρωπος είναι όλα καλά λίαν.


Ο Χριστός αναγνωρίζει στον Ιωάννη, τον μείζονα εν γεννητοίς γυναικών, την υπεροχή ανάμεσα στους βροτούς (Λκ 7,28). Ο Ιωάννης έδειχνε τον «ισχυρότερό» του (Λκ 3,16), τον ερχόμενο και προσδοκώμενο (πρβλ. Λκ 7, 20).


Ο Ιωάννης μαρτύρησε, όπως ωραία το διατυπώνει ο Φώτης Κόντογλου, απάνω σ’ ένα φαγοπότι της εξουσίας, σε καιρό που πεινάνε χιλιάδες αδέρφια μας.[1]


Ο Χριστός επέκρινε τους Ιουδαίους ότι «ήλθεν γαρ Ιωάννης μήτε εσθίων μήτε πίνων, και λέγουσι· δαιμόνιον εχει·, ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου εσθίων και πίνων και λέγουσιν· ιδού άνθρωπος φάγος και οινοπότης, τελωνών φίλος και αμαρτωλών» (Μτ 11,18-19).


Ο Χριστός μας έδειξε ότι δεν υπάρχει ένας ανθρωπότυπος. Ότι ο καθένας με τον χαρακτήρα του, τη δική του προσωπικότητα και τις θεμελιώδεις επιλογές του είναι όχι μόνο αποδεκτός, αλλά και εν δυνάμει άγιος.


Εμείς θέλουμε ακόμα να στριμώχνουμε τον κόσμο σε ρατσιστικά και ψευδοηθικιστικά κουτιά;


-------------------------

[1] (Πρβλ. «Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος: Παίγνιον Ανόμου Γυναικός», σε:  Ασάλευτο Θεμέλιο, Ακρίτας 1996)

Δεν υπάρχουν σχόλια: