ΕΡΕΥΝΑ [ΘΕΟΛΟΓΙΑ]: Ενεργό Αρχείο Δημοσιεύσεων

The Mission of the Church amidst Social and Economic Crisis [Summary of the Presentation]


Summary at the MISSION AND MONEY - Mission in the context of global inequalities International Association for Mission Studies (IAMS), European Conference, April 3.-6. 2014
-----------------------------

Mission and Evangelism in Modern Greece. A Selective Guide through Major Missionary Initiatives in the 20th and 21st Century


A presentation at the Consultation on Evangelism in Theological Education and Missiological Formation In Europe , Bossey, Switzerland 28 to 31 October 2012.


Abstract: 
"The purpose of this Paper is to present the shift in the missionary paradigm in modern Greece, taking into consideration the major changes on a global level. Tradition and innovation are being discussed under the light of Orthodox theology. The history of the orthodox mission in the 19th and 20th century is briefl y outlined, with special reference to major missionary initiatives. Thus, the unique opportunity presented by the invitation of anti-colonial movement leaders in the ’60s to the Orthodox Church to preach the Gospel in the orthodox way in Africa is being discussed, and the response and results evaluated. The linked to this effort Porefthendes Movement is also presented, as well as the later embracement of the idea of Mission offi cially
by the Church of Greece. After the fall of the communist regimes in the ’90s new challenges have been met in the European and especially the Balkan region. Today’s financial crisis is also calling for a new set up of priorities; thus the new focuses of missionary theology and praxis are critically presented." 
----------------------------- 

Ιεραποστολική. [Προϊστορία, Ιστορία και Σύγχρονη Κατάσταση της Επιστήμης της Ιεραποστολής]. Λήμμα σε ΜΟΧΕ

Ιεραποστολή. Ι. Ορολογία. ΙΙ. Θεολογία. ΙΙΙ. Ιστορία. IV. Σύγχρονη Πραγματικότητα. V. Επισημάνσεις για το Παρόν και το Μέλλον. Λήμμα σε ΜΟΧΕ.

Αλάσκα. Λήμμα στη ΜΟΧΕ.

Βουλγαράκης, Ηλίας (23.8.1927- 9.11.1999). Θεολόγος, καθηγητής Ιεραποστολικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λήμμα στη ΜΟΧΕ

Αναστάσιος. Αρχιεπίσκοπος Δυρραχίου, Τιράνων και πάσης Αλβανίας (επώνυμο Γιαννουλάτος). Λήμμα στη ΜΟΧΕ.

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ: Η κατανόηση της Ορθόδοξης Ιεραποστολής Σήμερα στη Θεωρία και την Πράξη

Η Μωρία του Σταυρού

Το Κήρυγμα: Μαρτυρία ή Μαρτύριο… και ποιου;

Tο άρθρο αυτό διεξέρχεται το ζήτημα του κηρύγματος στη σύγχρονη πραγματικότητα, υπό το φώς της πατερικής παράδοσης. Τίθενται οι ευρύτερες προϋποθέσεις του λόγου, της πράξης και της σιωπής. Εξετάζεται τόσο το ζήτημα του δέκτη του μηνύματος και οι μορφωτικές και λοιπές κοινωνιολογικές και ψυχολογικές συνθήκες του, όσο και το ζήτημα του κήρυκα και των δικών του ικανοτήτων ή ανεπαρκειών. Παράλληλα, επισημαίνεται με ιδιαίτερη έμφαση ότι το πλαίσιο όπου συντελείται η επικοινωνία είναι μία κοινότητα, της οποίας τα χαρακτηριστικά ερευνώνται. Εξετάζονται ακόμα γενικότερα ζητήματα πρόσληψης και πληθωρισμού του λόγου στη σύγχρονη κοινωνία. Το ίδιο το μήνυμα στις προτεραιότητές του και τις περιφερειακές του διαστάσεις, καθώς επίσης ζητήματα σχέσης περιεχομένου, ύφους και ρυθμού ανήκουν εξάλλου στα ενδιαφέροντα της μελέτης αυτής, που συνιστά και ρητορική μελέτη ή σπουδή στο χώρο της πρακτικής θεολογίας γενικότερα.

Η προθετικότητα της γράφουσας είναι να αναδείξει το κήρυγμα ως παραδοσιακά θεμελιώδη λειτουργία της Εκκλησίας. Εντούτοις, η στάση της είναι κριτική στον τρόπο που υπηρετείται σήμερα αυτή η διακονία, και προτείνονται τρόποι μιας αποκατάστασης του κηρύγματος στην αυθεντικότητά του.

Πρώτη δημοσίευση: «Κήρυγμα: Μαρτυρία ή Μαρτύριο… και ποιου;» Θεολογία, τόμ. 82, τεύχ. 2 (Απρ.-Ιουν. 2011), σσ. 221-235.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: