28 Μαρ 2013

Μάτια Πράσινα
Τα μάτια πράσινα
Καθότι
Αντιφεγγίζουν
Τον ποταμό
Που αργοκυλά
Στο δρόμο της βελανιδιάς

Σε ώρες σκοτεινιάς
Γκριζάρουνε
Στου βένιου το σταχτί
Με την κόρη μεστωμένο
Καστανόχωμα βαμμένη

Κλωστές από τα χρυσαφιά
Φθίνοντα πεφταστέρια
Ενός αιωνόβιου πλάτανου
Διαχέουν το φως
Τη λάμψη της καρδιάς

Στεφανωμένη η ίριδα
Βασιλικό πολτό και μέλι
Μιας ηλικίας ώριμης

Κι αν οι κόχες τους βαθαίνουν
Σε σπηλιά
Κι αν τα βλέφαρα βαραίνουν
Και στον άνεμο
Κρατιούνται πιο κλειστά
Κι αν οι πόροι τους στερέψαν
Από δάκρυα

Κάτι απ’ τη σπίθα
Συμπυκνώνουν
Του παλαίμαχου αετού

Με επίγνωση εαυτού
Στοχάζεται τον κόσμο
Από ψηλά

Μάτια πράσινα
Καθότι
Στο βυθό σας 
Η ομορφιά του κόσμου

[Σχεδίασμα ατελές, στον Δ.Π.]

Δεν υπάρχουν σχόλια: