27 Νοε 2013

Θραύσμα Κοσμογραφίας EΥΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ-ΠΙΣΙΝΑ, Κισσός. 
Ακρυλικό σε χαρτί Modigliani, Candido, 320 gr. 
Διαστάσεις 25 x 35 cm. Μάιος 2012.


Δεν είναι ο ρυθμός
Το μέγιστο της ποίησης
Δεν είναι ο χορός
Των φθόγγων και των ήχων
Η κενοδοξία ποικίλων ευρημάτων
Οι μορφές μεταβλητές του εφήμερου

Είναι το βάθος μιας αλήθειας
Δίχως οίησης
Η στιγμιαία συνάντηση
Δυο φευγαλέων βλεμμάτων

Η ανολοκλήρωτη κίνηση
Το κατ’ ελάχιστο αεί
Το θραύσμα μιας κοσμογραφίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: