19 Νοε 2014

Πλῆθος







Εἷς ἦχος ἐπικράτησε
Κι ἐμεῖς διαλυθήκαμε ἡσύχως.


Ζωγραφικὸ ἔργο τοῦ Σπύρου Βασιλείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: