18 Μαΐ 2014

Σπιθαμὴ Γῆς


Τὴν ἴδια σπιθαμὴ γῆς
Θὰ ὑπερασπιστοῦμε
Μὲ τὰ χέρια              μὲ τὰ πόδια
Μὲ τὰ νύχια             μὲ τὰ δόντια
Μὲ τὴν ψῆφο           μὲ τὰ λόγια

Θὰ ἀναμετρηθοῦμε
Σὲ κατώφλια             σὲ ἀνώγεια
Σὲ μπαλκόνια           σὲ αὐλὲς
Σὲ πλατεῖες               σὲ ὑπόγεια
Συνοικίες                  γειτονιές

Τὶς βαθιὲς πληγὲς τοῦ χθὲς
ἀνταμώνουμε μὲ λάδι
μὲ κρασὶ συντροφικό

Χειρώνακτες σμιλεύουμε
Τὸ αὔριο μὲ πηλὸ
Τὸ αὔριο μιᾶς σπιθαμῆς γῆς
Ποὺ μᾶς στεργιώνει

Χρέος μας στὸ χελιδόνι
Στὰ σπλάχνα μας τ’ ἀποδημητικὰ πουλιά
Στοὺς γονεῖς μας      στὰ παιδιά

Αὐτὴ τὴ σπιθαμὴ γῆς
Θὰ τὴν ὑπερασπιστοῦμε
Ἐδῶ θ’ ἀνθίσουν πάλι
Τ’ ἁγιοκλήματα, οἱ δάφνες
Οἱ βασιλικοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: